Frigofrik Kasa - YENİ BİRLİK MAKİNA

İçeriğe git

Ana Menü

Frigofrik Kasa

Frigofrik Kasa Teknik Özellikler :

KASA ANA ÞASE

Kasa tabaný 80 lik NPU

KASA YASTIKLARI

Kasa taban yastýklarý 60x40x2,5mm kutu profil

TABAN KISMI

Kasa tabaný plywood malzemeden ya da 4/5 baklava desenli sacdan, Kasa tabaný altta C.T.P üstte suya mukavim kontrplak arasý 42 dansite yoðunluðunda poliüretan köpük, yüksek mukavemetli yapýþtýrýcý ile preslenerek mono blok duvarlar haline getirilir.

ÖN VE ARKA BABALAR

Ön ve arka babalar 60x40x2,5mm kutu profil den

DIÞ YÜZEYLER

Ýç ve dýþ yüzeyler 2mm fiberglasa malzemeden

DUVAR KALINLIÐI

Kasanýn duvar kalýnlýðý 5cm

KASA ÝSKELETÝ

Kasa iskeletleri tamamen 30x40x1,5mm kutu profilden

ARKA KAPILAR

Kasa arka kapýlarý 270º açýlýr, kilit gömme mekanizmalý, her kapýda 2 menteþe olacak þekilde

YAN PANELLER

Kasanýn yan, tavan, taban ve kapýlar iç kýsýmlarý poliüretan malzemeden yapýlacak, yan paneller pres baský altýnda düzgünlüðü saðlanacak

YAN KORKULUKLAR

Kasanýn etek kýsmý bisiklet korkuluklu 2 sýra saç tipinde.

LAMBALAR

Kasanýn ön ve arka dýþ üst kýsmýna 2 þer, iç kýsmýna 2, yan eteklere 4 er olmak üzere küçük aydýnlatma lambalarý konulacak

ÇAMURLUKLAR

Kasanýn çamurluklarý yeniden yapýlýp boyanacak.

KASA PROJESÝ

Kasanýn plan ve projesi firmamýza aittir.

Bu özellikler genel bir yapý þeklinde düþünülmüþtür.
Talep doðrultusunda yukarýda bahsi geçen özellikleri
deðiþtirme kabiliyetine sahip olduðumuzu belirtmek isteriz.

RESİMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN..
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön